پایگاه فرهنگی مذهبی قرآن و عترت

به پایگاه فرهنگی مذهبی قرآن و عترت خوش آمدید

دوستان عزیز از هر قسمت از وبلاگ که بازدید میفرمایید اگر مشاهده فرمودید که دچار مشکلی هست لطفا با نظراتتون اعلام بفرمایید تا در اسرع وقت به مشکل پیش آمده رسیدگی شود ممنون

آخرین نظرات
آموزش ها

 

تلاوت قرآن در حضور رهبر معظم انقلاب 

کریم  منصوری-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه واقعه ، تین و کوثر در محضر رهبر معظم انقلاب 1393/04/08 12:10
کریم منصوری-تلاوت آیاتی از سوره مبارکه احزاب-تصویری 04:50

 فایلهای قرآن کریم / کریم منصوری با موضوع   تلاوت مجلسی

کریم منصوری-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه فاطر ایات 29-35 و کوثر 19:16
کریم منصوری-تلاوت مجلسی سوره مبارکه احزاب 12:34
کریم منصوری- تلاوت مجلسی سوره مبارکه نور 19:39
کریم منصوری-تلاوت مجلسی آیات مبارکه 23 تا 30 سوره های مبارکه اسراء و سوره تین در 31 دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم-خرداد1393 17:16
کریم منصوری-تلاون مجلسی سوره های مبارکه قمر و الرحمن 15:29
کریم منصوری-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه فاطر و کوثر 21:50
کریم منصوری-تلاوت مجلسی سوره مبارکه جمعه 24:44
کریم منصوری- تلاوت مجلسی سوره مبارکه احزاب 19:54
کریم منصوری-تلاوت مجلسی سوره مبارکه مریم (س) آیات 16-36 25:09
کریم منصوری-تلاوت مجلسی سوره اسراء آیات 78-81 07:55
کریم منصوری-تلاوت مجلسی سوره مبارکه واقعه 16:00
کریم منصوری-تلاوت مجلسی سوره انبیاء آیات 89-آخر 16:29
کریم منصوری-تلاوت مجلسی سوره مبارکه بلد آیات 1-18 08:15
کریم منصوری-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه اسراء ، نصر ، فاتحة الکتاب 21:32
کریم منصوری-تلاوت مجلسی سوره مبارکه فجر 14:17
کریم منصوری-تلاوت مجلسی سوره های طه1-16 ، کوثر و شمس (محفل انس با قرآن شهرک شهید محلاتی) 21:47
کریم منصوری-تلاوت مجلسی سوره مائده آیات 54-56 ، نصر و کوثر 16:55
کریم منصوری-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه حج و نصر 07:00
کریم منصوری-تلاوت مجلسی سوره اسراء 15:01
کریم منصوری-تلاوت آیاتی از سوره مبارکه احزاب-تصویری 04:50
کریم منصوری-تلاوت آیات 23-25 سوره مبارکه ابراهیم 12:27
کریم منصوری - تلاوت سوره مبارکه أسراء آیات 70-77 15:50
کریم منصوری | تلاوت مجلسی سوره نساء آیه 1 00:06:59
کریم منصوری | تلاوت مجلسی سوره اسراء آیات 70 تا 79، فجر 27 تا 30 00:15:51
فصّلت آیات 30 تا 35 00:10:40

قرائت استدیویی

فیلم: سوره اسراء آیات 12 تا 14 00:06:38
صوت: سوره اسراء آیات 12 تا 14 00:06:30

تحقیق قرآن کریم به تفکیک سوره

سوره فاتحه 1:47
سوره بقره 5:09:16
سوره آل عمران 2:56:03
سوره نساء 3:04:16
سوره مائده 2:19:13
سوره انعام 2:27:09
سوره اعراف 2:46:53
سوره انفال 1:06:24
سوره توبه 2:09:19
سوره یونس 1:32:14
سوره هود 1:36:55
سوره یوسف 1:28:46
سوره رعد 44:12
سوره ابراهیم 45:56
سوره حجر 35:40
سوره نحل 1:30:04
سوره اسراء 1:10:52
سوره کهف 1:11:20
سوره مریم 45:22
سوره طه 1:01:12
سوره انبیاء 59:42
سوره حج 1:02:42
سوره مومنون 53:37
سوره نور 1:08:41
سوره فرقان 44:23
سوره شعراء 1:14:32
سوره نمل 1:00:16
سوره قصص 1:11:15
سوره عنکبوت 50:19
سوره روم 42:02
سوره لقمان 25:55
سوره سجده 18:36
سوره احزاب 1:08:01
سوره سبأ 43:09
سروه فاطر 38:42
سوره یس 36:33
سوره صافات 46:42
سوره زمر 37:55
سوره ص 56:08
سوره غافر 58:20
سوره فصلت 38:55
سوره شوری 40:37
سوره زخرف 43:12
سوره دخان 19:17
سوره جاثیه 23:49
سوره احقاف 30:46
سوره محمد 25:12
سوره فتح 27:26
سوره حجرات 19:50
سوره ق 17:51
سوره ذاریات 19:02
سوره طور 16:37
سوره نجم 16:06
سوره قمر 17:09
سوره رحمن 22:19
سوره واقعه 23:59
سوره حدید 30:25
سوره مجادله 24:40
سوره حشر 24:23
سوره ممتحنه 20:36
سوره صف 11:48
سوره جمعه 8:44
سوره منافقون 9:21
سوره تغابن 12:38
سوره طلاق 13:42
سوره تحریم 14:10
سوره ملک 15:31
سوره قلم 16:00
سوره حاقه 13:33
سوره معارج 11:12
سوره نوح 10:45
سوره جن 13:12
سوره مزمل 9:18
سوره مدثر 13:34
سوره قیامه 8:21
سوره انسان 13:03
سوره مرسلات 11:12
سوره نبأ 9:47
سوره نازعات 9:10
سوره عبس 7:18
سوره تکویر 5:31
سوره انفطار 4:50
سوره مطففین 9:51
سوره انشقاق 5:33
سوره بروج 5:46
سوره طارق 3:53
سوره اعلی 3:56
سوره غاشیه 5:11
سوره فجر 7:05
سوره بلد 4:13
سوره شمس 3:16
سوره لیل 3:59
سوره ضحی 2:25
سوره شرح 1:42
سوره تین 2:15
سوره علق 3:44
سوره قدر 1:42
سوره بینه 4:51
سوره زلزله 2:14
سوره عادیات 2:50
سوره قارعه 2:12
سوره تکاثر 1:58
سوره عصر 1:02
سوره همزه 1:59
سوره فیل 1:46
سوره قریش 1:30
سوره ماعون 2:07
سوره کوثر 1:03
سوره کافرون 1:59
سوره نصر 1:21
سوره مسد 1:24
سوره اخلاص 00:56
سوره فلق 1:15
سوره ناس 2:06

قرائت قرآن کریم

محمد صلی الله علیه و آله 1-9 06:25
سوره واقعه 1 - 26 05:20
سوره دخان 17 - 29 04:30
سوره فصلت 45 تا آخر 07:45
سوره شوری 36- 48 10:00
سوره جاثیه 12- 21 07:45
سوره احقاف 1-10 07:25
احقاف 1 تا 10 07:23
لقمان 1 تا 20 05:32
لقمان 20 تا آخر 15:03
زخرف 81 تا 89 05:08
اسراء 1 تا 6 05:51
اعراف 155 تا 157 06:30
انبیاء 105 تا 112 03:53
صف 5 تا 9 06:08
مائده 44 تا 46 05:35
مطففین 28 تا 22 03:02
قرائت قسمتهایی از سوره احزاب 10:46
اسراء 9 تا 15 05:17
آل عمران 189 تا 194 10:37
قرائت قسمتهایی از سوره انبیاء 03:52
بقره 153 تا 157 03:18
دخان 17 تا 29 04:01
فصلت 1 تا 8 05:19
قصص 83 تا آخر 04:39
لقمان 1 تا 10 05:32
ذاریات 1 تا 23 05:48
قرائت قسمتهایی از سوره انسان 11:18
سوره مبارکه نحل آیات 51 تا 69 15:41
سوره مبارکه مزمل آیات 1 تا 19 15:28
سوره های شمس ، حمد ، مریم آیات 1 تا 11 و بقره آیات 1و2 18:19
سوره مبارکه توبه آیات 128 و 129 و سوره بلد 14:47
سوره مبارکه کهف آیات 43 تا 51 07:23
سوره مبارکه نحل آیات 22 تا 27 05:55
سوره مبارکه آل عمران آیات 164 تا 171 08:48
سوره مبارکه اسراء آیات 43 تا 51 07:29
سوره های ضحی و انشراح 08:23
سوره های انفطار و کوثر 13:49
سوره مبارکه مریم آیات 28 تا 50 12:16
سوره مبارکه دخان آیات 1 تا 28 10:59
سوره مبارکه توحید و نساء آیات 80 تا 87 07:55
سوره مبارکه شمس و مطففین آیات 22 تا 28 06:40
سوره مبارکه شمس و قصص آیات 5 تا 9 14:08

ترتیل به تفکیک 30 جزء

جزء 1 54:20
جزء 2 50:52
جزء 3 56:05
جزء 4 55:45
جزء 5 56:57
جزء 6 59:39
جزء 7 1:03:59
جزء 8 59:37
جزء 9 57:06
جزء 10 52:29
جزء 11 55:44
جزء 12 59:58
جزء 13 57:35
جزء 14 56:55
جزء 15 59:31
جزء 16 56:17
جزء 17 52:31
جزء 18 57:45
جزء 19 56:13
جزء 20 54:31
جزء 21 54:04
جزء 22 58:32
جزء 23 54:46
جزء 24 54:51
جزء 25 57:10
جزء 26 55:20
جزء 27 55:48
جزء 28 56:55
جزء 29 56:10
جزء 30 51:47

 منبع: راسخون

اَللهُمَ صَلِ عَلی مُحَمّد وَ آلِ مُحَمّد و عَجِل فَرَجَهُم

کریم منصوری

دانلود قرائت

قران

با نظرات ارزنده خود ما را یاری کنید (۱۰)

نظراتی که بصورت خصوصی ارسال می شوند امکان نمایش و پاسخگویی از طرف مدیر را ندارند

سلام چرا سوره سبا از ایه1تا 14 نیست
سلام.من کلاس نهم هستم و در رشته قرائت اول شدم وبه مرحله استانی راه پیدا کردم .میخواستم خواهش کنم که چند تا از تلاوت های زیباتون از جزو1تا5 روبه من معرفی کنین...ممنون
پاسخ:
علیکم السلام
احسنت به شما
چند نکته هست که باید خودتون بهش توجه کنید :
اول اینکه با همون قاری که شروع کردید و میدونید پیشرفت شما با اون قاری بهتره از همون قاری تقلید کنید.
دوم ، شما حتما با استادی در مورد قرائت کار کردید ونظرات ایشون بخاطر آشنایی با صدا و قدرت آوازی شما بمراتب دقیق تر از دوستان دیگره پس از ایشون کمک بگیرید
با این حال اگر بفرمایید از کدوم قاری من خدمتتون تقدیم میکنم که البته شما اگر در همین وبلاگ بگردید پیدا خواهید کرد
موفق باشید
۱۹ آذر ۹۵ ، ۱۳:۲۶ حسن رضایی
سلام چرا قرائت سوره ملک نیست
پاسخ:
علیکم السلام
سوره ملک
اگر دقت بفرمایید هست
التماس دعا
۱۶ آذر ۹۵ ، ۱۹:۱۳ عباس رضایی
با عرض سلام و خسته نباشید خواستم خدمتتون عرض کنم که صوت های استاد کریمی که دانلود کردیم بسیار وضوح کمی داره و سختی متوجه کلمات میشیم .
پاسخ:
علیکم السلام
جناب عباس آقای عزیز
بنده این مطالب رو بصورت لینک از سایت راسخون برای شما قرار دادم ودر کیفیت و محتوای اصلی کار دخالتی نداشتم اگر چه بیشتر مطالبی که اینجا قرار داره اعم از فایلهای صوتی ویا تصویری بصورت مستقیم از همین جا دانلود میشه وبنده سعی کردم کیفیت فایلهارو خیلی پایین نیارم ولی با این حال از شما عذر خواهی میکنم توان ما بیشتر از این نبود.
التماس دعا
با عرض سلام و خدا قوت خدمت شما و پرسنل مجموعه همچنین عرض تسلیت به مناسبت اربعین اباعبدالله خواستم تشکر کنم بابت سایت و محتوای خوبتون.خدا خیرتون بده . اجرکم عندالله
پاسخ:
علیکم السلام
بنده هم از شما تشکر میکنم ممنون از لطفتون
یاعلی
ضمن عرض سلام وآرزوی قبولی طاعات درتحقیق قرآن کریم به تفکیک سوره سوره ها ئی ازجمله آل عمران و نساء و.. کامل نیست در صورت امکان کامل شوند با تشکر فراوان
سلام ببخشید صوت زیباى سوره یوسف باصداى حاج کریم منصورى که درابتداى فیلم یوسف پیامبر پخش میشدروازکجابایددانلودکنم؟
پاسخ:
علیکم السلام
بنده هم نمیدونم ولی میگردم اگر پیدا کردم لینک مطلب مورد نظر شما رو در اینجا قرار میدم
التماس دعا
۰۵ تیر ۹۴ ، ۱۳:۴۰ حسین تدین
با سلام و عرض ادب دوست گرامی بنده از سایت شما کمال استفاده را بردم امیدوارم خداوند هم اجر  دنیوی وهم اجر اخروی به عزیز عنایت فرماید. التماس دعا دارم.

سلام ترتیل استاد کریم منصوری به تفکیک سوره را از کجا میتوانم دانلود کنم ؟ با تشکر

پاسخ:

علیکم السلام

بر روی لینک زیر کلیک کنید:

ترتیل کل قرآن با صدای کریم منصوری

alii.mr30

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
تجدید کد امنیتی

ابزار هدایت به بالای صفحه