پایگاه فرهنگی مذهبی قرآن و عترت

به پایگاه فرهنگی مذهبی قرآن و عترت خوش آمدید

دوستان عزیز از هر قسمت از وبلاگ که بازدید میفرمایید اگر مشاهده فرمودید که دچار مشکلی هست لطفا با نظراتتون اعلام بفرمایید تا در اسرع وقت به مشکل پیش آمده رسیدگی شود ممنون

آخرین نظرات
آموزش ها

 

فایلهای قرآن کریم / محمد رضا پور زرگری با موضوع   تلاوت مجلسی

محمدرضا پورزرگری-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه انسان و کوثر 11:16
محمدرضا پورزرگری-تلاوت مجلسی سوره مبارکه آل عمران آیات 121-139 19:23
محمدرضا پورزرگری-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه اسراء و قدر 14:16
محمدرضا پورزرگری-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه نور و کوثر 20:34
محمدرضا پور زرگری-تلاوت مجلسی سوره مبارکه آل عمران 16:42
محمدرضا پورزرگری-تلاوت مجلسی سوره مبارکه فاطر آیات 15-35 22:35
محمد رضا پور زرگری-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه نباء و کوثر 13:13
محمدرضا پورزرگری-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه انسان و عادیات 22:45
محمدرضا پورزرگری-تلاوت مجلسی سوره مبارکه ابراهیم آیات 23-31 13:07
محمدرضا پورزرگری-تلاوت مجلسی سوره مبارکه نور 18:16
محمد رضا پور زرگری-تلاوت مجلسی سوره های شوری و انسان و کوثر بهمراه مفهوم آیات 24:30
پورزرگری | تلاوت مجلسی سوره زمر آیات 53 تا 70، قدر 00:21:06
پورزرگری | تلاوت مجلسی سوره مریم آیات 96 تا 98، طه1 تا 8، انسان 5 تا 9 1390
پورزرگری | تلاوت مجلسی سوره بقره آیات 284 تا 286، کوثر 1390
نحل آیات 89 تا 96 00:10:30
زمر - آیات61-75 26:13
زمر - آیات61-75 26:13
سوره ی احزاب آیات 38 تا 50 12:19

 فایلهای قرآن کریم / محمد رضا پور زرگری با موضوع   قرائت قرآن کریم

اعراف 150 تا اخر 22:56
آل عمران 38 تا 51 12:47
آل عمران 64 تا 77 14:29
آل عمران 77 تا 92 16:21
آل عمران 52 تا 68 14:38
بقره 236 تا 242 06:21
توبه 71 تا 72 03:15
احزاب 59 تا 68 06:13
انفال 1 تا 4 03:38
بقره 153 تا 157 04:28
بقره 236 تا 242 06:21
سباء 31 تا 36 06:28
صاد 1 تا 14 06:27
آل عمران 52 تا 68 14:37
آل عمران 15 تا 27 14:10
آل عمران 26 تا 41 15:48
بقره 153 تا 157 04:31
بقره 207 تا 212 05:13
بقره 236 تا 242 06:29
توبه 38 تا 41 05:40
صافات 81 تا 113 09:17
قصص 22 تا 35 13:29
آل عمران 64 تا 77 14:24
بقره 253 تا 260 16:04
بقره 261 تا 271 14:45
بقره 272 تا 281 11:38
بقره 282 تا 286 13:28
آل عمران 1 تا 15 13:30
سوره ی مبارکه ی قصص آیات 22 تا 35 13:52

 فایلهای قرآن کریم / محمد رضا پور زرگری با موضوع   ترتیل به تفکیک 30 جزء

جزء 1 1:05:08
جزء 2 1:03:31
جزء 3 58:54
جزء 4 55:07
جزء 5 1:01:15
جزء 6 50:51
جزء 7 59:23
جزء 8 1:02:39
جزء 9 56:30
جزء 10 57:20
جزء 11 56:40
جزء 12 57:20
جزء 13 54:49
جزء 14 1:00:09
جزء 15 54:45
جزء 16 1:01:50
جزء 18 58:25
جزء 17 1:00:38
جزء 19 1:03:46
جزء 20 56:00
جزء 21 58:30
جزء 22 59:29
جزء 23 1:01:20
جزء 24 51:49
جزء 25 56:42
جزء 26 52:38
جزء 27 58:22
جزء 28 1:00:20
جزء 29 1:01:16
جزء 30 1:03:30

 فایلهای قرآن کریم / محمد رضا پور زرگری با موضوع   ترتیل به تفکیک سوره

پورزرگری/ ترتیل سوره فاتحه الکتاب 00:00:59
پورزرگری/ ترتیل سوره بقره 02:29:42
پورزرگری/ ترتیل سوره آل عمران 01:16:34
پورزرگری/ ترتیل سوره نساء 01:23:41
پورزرگری/ ترتیل سوره مائده 00:56:32
پورزرگری/ ترتیل سوره انعام 01:07:27
پورزرگری/ ترتیل سوره اعراف 01:16:31
پورزرگری/ ترتیل سوره انفال 00:28:36
پورزرگری/ ترتیل سوره توبه 00:56:58
پورزرگری/ ترتیل سوره یونس 00:38:29
پورزرگری/ ترتیل سوره هود 00:40:02
پورزرگری/ ترتیل سوره یوسف 00:37:24
پورزرگری/ ترتیل سوره رعد 00:17:26
پورزرگری/ ترتیل سوره ابراهیم 00:17:47
پورزرگری/ ترتیل سوره حجر 00:17:12
پورزرگری/ ترتیل سوره نحل 00:42:42
پورزرگری/ ترتیل سوره اسراء 00:31:32
پورزرگری/ ترتیل سوره کهف 00:33:01
پورزرگری/ ترتیل سوره مریم 00:21:45
پورزرگری/ ترتیل سوره طه 00:29:19
پورزرگری/ ترتیل سوره انبیاء 00:30:20
پورزرگری/ ترتیل سوره حج 00:29:28
پورزرگری/ ترتیل سوره مومنون 00:24:29
پورزرگری/ ترتیل سوره نور 00:27:56
پورزرگری/ ترتیل سوره فرقان 00:19:15
پورزرگری/ ترتیل سوره شعراء 00:34:21
پورزرگری/ ترتیل سوره نمل 00:25:30
پورزرگری/ ترتیل سوره قصص 00:30:36
پورزرگری/ ترتیل سوره عنکبوت 00:23:00
پورزرگری/ ترتیل سوره روم 00:19:50
پورزرگری/ ترتیل سوره لقمان 00:11:42
پورزرگری/ ترتیل سوره سجده 00:10:01
پورزرگری/ ترتیل سوره احزاب 00:29:15
پورزرگری/ ترتیل سوره سبأ 00:18:45
پورزرگری/ ترتیل سوره فاطر 00:17:41
پورزرگری/ ترتیل سوره یس 00:17:07
پورزرگری/ ترتیل سوره صافات 00:20:44
پورزرگری/ ترتیل سوره ص 00:16:49
پورزرگری/ ترتیل سوره زمر 00:24:17
پورزرگری/ ترتیل سوره غافر 00:24:43
پورزرگری/ ترتیل سوره فصلت 00:17:28
پورزرگری/ ترتیل سوره شوری 00:17:31
پورزرگری/ ترتیل سوره زخرف 00:18:20
پورزرگری/ ترتیل سوره دخان 00:07:53
پورزرگری/ ترتیل سوره جاثیه 00:09:38
پورزرگری/ ترتیل سوره احقاف 00:13:17
پورزرگری/ ترتیل سوره محمّد 00:10:37
پورزرگری/ ترتیل سوره فتح 00:10:40
پورزرگری/ ترتیل سوره حجرات 00:07:13
پورزرگری/ ترتیل سوره ق 00:07:23
پورزرگری/ ترتیل سوره ذاریات 00:07:38
پورزرگری/ ترتیل سوره طور 00:06:56
پورزرگری/ ترتیل سوره نجم 00:07:46
پورزرگری/ ترتیل سوره قمر 00:07:20
پورزرگری/ ترتیل سوره الرحمن 00:09:33
پورزرگری/ ترتیل سوره واقعه 00:09:44
پورزرگری/ ترتیل سوره حدید 00:12:41
پورزرگری/ ترتیل سوره مجادله 00:11:28
پورزرگری/ ترتیل سوره حشر 00:10:14
پورزرگری/ ترتیل سوره ممتحنه 00:08:24
پورزرگری/ ترتیل سوره صف 00:04:57
پورزرگری/ ترتیل سوره جمعه 00:03:44
پورزرگری/ ترتیل سوره منافقون 00:04:12
پورزرگری/ ترتیل سوره تغابن 00:05:45
پورزرگری/ ترتیل سوره طلاق 00:06:01
پورزرگری/ ترتیل سوره تحریم 00:06:01
پورزرگری/ ترتیل سوره ملک 00:07:17
پورزرگری/ ترتیل سوره قلم 00:07:46
پورزرگری/ ترتیل سوره حاقه 00:06:07
پورزرگری/ ترتیل سوره معارج 00:05:25
پورزرگری/ ترتیل سوره نوح 00:04:43
پورزرگری/ ترتیل سوره جنّ 00:05:42
پورزرگری/ ترتیل سوره مزّمّل 00:04:06
پورزرگری/ ترتیل سوره مدّثّر 00:05:40
پورزرگری/ ترتیل سوره قیامه 00:03:29
پورزرگری/ ترتیل سوره انسان 00:05:34
پورزرگری/ ترتیل سوره مرصلات 00:05:13
پورزرگری/ ترتیل سوره نبأ 00:04:34
پورزرگری/ ترتیل سوره نازعات 00:04:19
پورزرگری/ ترتیل سوره عبس 00:03:36
پورزرگری/ ترتیل سوره تکویر 00:02:44
پورزرگری/ ترتیل سوره انفطار 00:02:23
پورزرگری/ ترتیل سوره مطفّفین 00:05:29
پورزرگری/ ترتیل سوره انشقاق 00:02:50
پورزرگری / ترتیل سوره بروج 00:03:03
پورزرگری / ترتیل سوره طارق 00:01:34
پورزرگری / ترتیل سوره اعلی 00:01:44
پورزرگری/ ترتیل سوره غاشیه 00:02:13
پورزرگری/ ترتیل سوره فجر 00:03:29
پورزرگری/ ترتیل سوره بلد 00:01:56
پورزرگری/ ترتیل سوره شمس 00:01:24
پورزرگری/ ترتیل سوره لیل 00:01:54
پورزرگری/ ترتیل سوره ضحی 00:01:03
پورزرگری/ ترتیل سوره انشراح 00:00:40
پورزرگری/ ترتیل سوره تین 00:01:06
پورزرگری/ ترتیل سوره علق 00:02:19
پورزرگری/ ترتیل سوره قدر 00:00:44
پورزرگری/ ترتیل سوره بیّنه 00:02:15
پورزرگری/ ترتیل سوره زلزله 00:00:56
پورزرگری/ ترتیل سوره عادیات 00:01:12
پورزرگری/ ترتیل سوره قارعه 00:01:03
پورزرگری/ ترتیل سوره تکاثر 00:00:59
پورزرگری/ ترتیل سوره عصر 00:00:24
پورزرگری/ ترتیل سوره همزه 00:00:51
پورزرگری/ ترتیل سوره فیل 00:00:44
پورزرگری/ ترتیل سوره قریش 00:00:41
پورزرگری/ ترتیل سوره ماعون 00:00:57
پورزرگری/ ترتیل سوره کوثر 00:00:21
پورزرگری/ ترتیل سوره کافرون 00:00:53
پورزرگری / ترتیل سوره نصر 00:00:32
پورزرگری / ترتیل سوره مسد 00:00:37
پورزرگری / ترتیل سوره اخلاص 00:00:21
پورزرگری / ترتیل سوره فلق 00:00:30
پورزرگری / ترتیل سوره ناس 00:00:53

 منبع: راسخون

اَللهُمَ صَلِ عَلی مُحَمّد وَ آلِ مُحَمّد و عَجِل فَرَجَهُم

ترتیل

پورزرگری

دانلود قرائت

قران

با نظرات ارزنده خود ما را یاری کنید (۰)

نظراتی که بصورت خصوصی ارسال می شوند امکان نمایش و پاسخگویی از طرف مدیر را ندارند

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
تجدید کد امنیتی

ابزار هدایت به بالای صفحه