پایگاه فرهنگی مذهبی قرآن و عترت

به پایگاه فرهنگی مذهبی قرآن و عترت خوش آمدید

دوستان عزیز از هر قسمت از وبلاگ که بازدید میفرمایید اگر مشاهده فرمودید که دچار مشکلی هست لطفا با نظراتتون اعلام بفرمایید تا در اسرع وقت به مشکل پیش آمده رسیدگی شود ممنون

آخرین نظرات
آموزش ها

دانلود تلاوتهای استاد نعینع

تعداد بازدید : ۲۶۴۲

 

videodl323 ترتیل کل قرآن با صدای استاد احمد نعینع دکتر احمد احمد نعینع-سوره مبارکه انسان 28:12
videodl323 ترتیل کل قرآن با صدای استاد احمد نعینع احمد نعینع | تلاوت مجلسی سوره یوسف آیات 1 تا 22 00:32:36
videodl323 ترتیل کل قرآن با صدای استاد احمد نعینع احمد نعینع | تلاوت مجلسی سوره انسان آیات 5 تا 25 00:12:50
videodl323 ترتیل کل قرآن با صدای استاد احمد نعینع احمد نعینع | فصّلت 32-35 00:05:01
videodl323 ترتیل کل قرآن با صدای استاد احمد نعینع احمد نعینع | انسان آیات 5 تا آخر، کوثر (فایل تصویری) 00:14:30
musicdl1023 ترتیل کل قرآن با صدای استاد احمد نعینع احمد نعینع | انسان آیات 5 تا آخر، کوثر 00:20:58
videodl323 ترتیل کل قرآن با صدای استاد احمد نعینع احمد نعینع | فتح 27 تا آخر، نجم 1 تا 18، عادیات، کوثر 00:17:11
videodl323 ترتیل کل قرآن با صدای استاد احمد نعینع حجرات آیات 15 تا آخر، کوثر 00:23:21
videodl323 ترتیل کل قرآن با صدای استاد احمد نعینع احزاب آیات 28 تا 34 00:28:23
musicdl1023 ترتیل کل قرآن با صدای استاد احمد نعینع سوره بقره آیات: 134-124 32:20
musicdl1023 ترتیل کل قرآن با صدای استاد احمد نعینع سوره بقره آیات: 134-124 32:20
musicdl1023 ترتیل کل قرآن با صدای استاد احمد نعینع بقره 1 و 2 00:36
musicdl1023 ترتیل کل قرآن با صدای استاد احمد نعینع ق 31 تا 45 13:11
musicdl1023 ترتیل کل قرآن با صدای استاد احمد نعینع هود 103 تا 123 15:42
musicdl1023 ترتیل کل قرآن با صدای استاد احمد نعینع یوسف 1 تا 18 13:19
musicdl1023 ترتیل کل قرآن با صدای استاد احمد نعینع نباء 31 تا آخر 11:51
musicdl1023 ترتیل کل قرآن با صدای استاد احمد نعینع حجرات 15 تا 18 و ق 1 تا 8 22:19
musicdl1023 ترتیل کل قرآن با صدای استاد احمد نعینع اعراف 65 تا 87 41:46
musicdl1023 ترتیل کل قرآن با صدای استاد احمد نعینع حجرات 13 تا آخر و و ق 1 تا 7 و ضحی و شرح وکافرون 27:24
musicdl1023 ترتیل کل قرآن با صدای استاد احمد نعینع بقره 285 تا 286 05:06
musicdl1023 ترتیل کل قرآن با صدای استاد احمد نعینع توبه 36 تا 41 16:34
musicdl1023 ترتیل کل قرآن با صدای استاد احمد نعینع رعد 15 تا 31 29:26
musicdl1023 ترتیل کل قرآن با صدای استاد احمد نعینع زخرف 67 تا آخر و دخان 1 تا 8 27:29
musicdl1023 ترتیل کل قرآن با صدای استاد احمد نعینع مائده 97 تا 108 18:11
musicdl1023 ترتیل کل قرآن با صدای استاد احمد نعینع یوسف 1 تا 29 55:45

 

musicdl1023 ترتیل کل قرآن با صدای استاد احمد نعینع سوره مبارکه فاتحه (حمد) 00:47
musicdl1023 ترتیل کل قرآن با صدای استاد احمد نعینع سوره مبارکه بقره 02:17:07
musicdl1023 ترتیل کل قرآن با صدای استاد احمد نعینع سوره مبارکه آل عمران 01:24:54
musicdl1023 ترتیل کل قرآن با صدای استاد احمد نعینع سوره¬ مبارکه نساء 01:25:13
musicdl1023 ترتیل کل قرآن با صدای استاد احمد نعینع سوره مبارکه مائده 01:06:42
musicdl1023 ترتیل کل قرآن با صدای استاد احمد نعینع سوره مبارکه انعام 01:17:53
musicdl1023 ترتیل کل قرآن با صدای استاد احمد نعینع سوره مبارکه اعراف 01:13:47
musicdl1023 ترتیل کل قرآن با صدای استاد احمد نعینع سوره مبارکه انفال 27:55
musicdl1023 ترتیل کل قرآن با صدای استاد احمد نعینع سوره مبارکه توبه 53:28
musicdl1023 ترتیل کل قرآن با صدای استاد احمد نعینع سوره مبارکه یونس 38:19
musicdl1023 ترتیل کل قرآن با صدای استاد احمد نعینع سوره مبارکه هود 46:14
musicdl1023 ترتیل کل قرآن با صدای استاد احمد نعینع سوره مبارکه یوسف 46:08
musicdl1023 ترتیل کل قرآن با صدای استاد احمد نعینع سوره مبارکه رعد 21:16
musicdl1023 ترتیل کل قرآن با صدای استاد احمد نعینع سوره مبارکه ابراهیم 20:24
musicdl1023 ترتیل کل قرآن با صدای استاد احمد نعینع سوره مبارکه حجر 16:36
musicdl1023 ترتیل کل قرآن با صدای استاد احمد نعینع سوره مبارکه نحل 42:50
musicdl1023 ترتیل کل قرآن با صدای استاد احمد نعینع سوره مبارکه اسراء 32:44
musicdl1023 ترتیل کل قرآن با صدای استاد احمد نعینع سوره مبارکه کهف 35:49
musicdl1023 ترتیل کل قرآن با صدای استاد احمد نعینع سوره مبارکه مریم 23:38
musicdl1023 ترتیل کل قرآن با صدای استاد احمد نعینع سوره مبارکه طه 30:35
musicdl1023 ترتیل کل قرآن با صدای استاد احمد نعینع سوره مبارکه انبیاء 26:20
musicdl1023 ترتیل کل قرآن با صدای استاد احمد نعینع سوره مبارکه حج 27:52
musicdl1023 ترتیل کل قرآن با صدای استاد احمد نعینع سوره مبارکه مؤمنون 25:38
musicdl1023 ترتیل کل قرآن با صدای استاد احمد نعینع سوره مبارکه نور 32:01
musicdl1023 ترتیل کل قرآن با صدای استاد احمد نعینع سوره مبارکه فرقان 20:29
musicdl1023 ترتیل کل قرآن با صدای استاد احمد نعینع سوره مبارکه شعراء 34:26
musicdl1023 ترتیل کل قرآن با صدای استاد احمد نعینع سوره مبارکه نمل 26:42
musicdl1023 ترتیل کل قرآن با صدای استاد احمد نعینع سوره مبارکه قصص 31:15
musicdl1023 ترتیل کل قرآن با صدای استاد احمد نعینع سوره مبارکه عنکبوت 22:12
musicdl1023 ترتیل کل قرآن با صدای استاد احمد نعینع سوره مبارکه روم 18:19
musicdl1023 ترتیل کل قرآن با صدای استاد احمد نعینع سوره مبارکه لقمان 12:25
musicdl1023 ترتیل کل قرآن با صدای استاد احمد نعینع سوره مبارکه سجده 08:36
musicdl1023 ترتیل کل قرآن با صدای استاد احمد نعینع سوره مبارکه احزاب 31:44
musicdl1023 ترتیل کل قرآن با صدای استاد احمد نعینع سوره مبارکه سبأ 20:28
musicdl1023 ترتیل کل قرآن با صدای استاد احمد نعینع سوره مبارکه فاطر 20:11
musicdl1023 ترتیل کل قرآن با صدای استاد احمد نعینع سوره مبارکه یس 18:50
musicdl1023 ترتیل کل قرآن با صدای استاد احمد نعینع سوره مبارکه صافات 26:10
musicdl1023 ترتیل کل قرآن با صدای استاد احمد نعینع سوره مبارکه ص 19:16
musicdl1023 ترتیل کل قرآن با صدای استاد احمد نعینع سوره مبارکه زمر 30:06
musicdl1023 ترتیل کل قرآن با صدای استاد احمد نعینع سوره مبارکه غافر 26:49
musicdl1023 ترتیل کل قرآن با صدای استاد احمد نعینع سوره مبارکه فصلت 18:31
musicdl1023 ترتیل کل قرآن با صدای استاد احمد نعینع سوره مبارکه شوری 19:16
musicdl1023 ترتیل کل قرآن با صدای استاد احمد نعینع سوره مبارکه زخرف 20:12
musicdl1023 ترتیل کل قرآن با صدای استاد احمد نعینع سوره مبارکه دخان 09:58
musicdl1023 ترتیل کل قرآن با صدای استاد احمد نعینع سوره مبارکه جاثیه 11:31
musicdl1023 ترتیل کل قرآن با صدای استاد احمد نعینع سوره مبارکه احقاف 14:01
musicdl1023 ترتیل کل قرآن با صدای استاد احمد نعینع سوره مبارکه محمد «صلی الله علیه و آله» 12:06
musicdl1023 ترتیل کل قرآن با صدای استاد احمد نعینع سوره مبارکه فتح 12:55
musicdl1023 ترتیل کل قرآن با صدای استاد احمد نعینع سوره مبارکه حجرات 08:23
musicdl1023 ترتیل کل قرآن با صدای استاد احمد نعینع سوره مبارکه ق 08:33
musicdl1023 ترتیل کل قرآن با صدای استاد احمد نعینع سوره مبارکه ذاریات 08:52
musicdl1023 ترتیل کل قرآن با صدای استاد احمد نعینع سوره مبارکه طور 08:08
musicdl1023 ترتیل کل قرآن با صدای استاد احمد نعینع سوره مبارکه نجم 09:04
musicdl1023 ترتیل کل قرآن با صدای استاد احمد نعینع سوره مبارکه قمر 09:31
musicdl1023 ترتیل کل قرآن با صدای استاد احمد نعینع سوره مبارکه الرحمن 11:30
musicdl1023 ترتیل کل قرآن با صدای استاد احمد نعینع سوره مبارکه واقعه 12:53
musicdl1023 ترتیل کل قرآن با صدای استاد احمد نعینع سوره مبارکه حدید 13:49
musicdl1023 ترتیل کل قرآن با صدای استاد احمد نعینع سوره مبارکه مجادله 10:10
musicdl1023 ترتیل کل قرآن با صدای استاد احمد نعینع سوره مبارکه حشر 10:02
musicdl1023 ترتیل کل قرآن با صدای استاد احمد نعینع سوره مبارکه ممتحنه 07:53
musicdl1023 ترتیل کل قرآن با صدای استاد احمد نعینع سوره مبارکه صف 04:36
musicdl1023 ترتیل کل قرآن با صدای استاد احمد نعینع سوره مبارکه جمعه 03:37
musicdl1023 ترتیل کل قرآن با صدای استاد احمد نعینع سوره مبارکه منافقون 04:04
musicdl1023 ترتیل کل قرآن با صدای استاد احمد نعینع سوره مبارکه تغابن 05:09
musicdl1023 ترتیل کل قرآن با صدای استاد احمد نعینع سوره مبارکه طلاق 06:31
musicdl1023 ترتیل کل قرآن با صدای استاد احمد نعینع سوره مبارکه تحریم 05:27
musicdl1023 ترتیل کل قرآن با صدای استاد احمد نعینع سوره مبارکه ملک 06:42
musicdl1023 ترتیل کل قرآن با صدای استاد احمد نعینع سوره مبارکه قلم 06:56
musicdl1023 ترتیل کل قرآن با صدای استاد احمد نعینع سوره مبارکه حاقه 06:13
musicdl1023 ترتیل کل قرآن با صدای استاد احمد نعینع سوره مبارکه معارج 05:16
musicdl1023 ترتیل کل قرآن با صدای استاد احمد نعینع سوره مبارکه نوح 04:45
musicdl1023 ترتیل کل قرآن با صدای استاد احمد نعینع سوره مبارکه جن 05:35
musicdl1023 ترتیل کل قرآن با صدای استاد احمد نعینع سوره مبارکه مزمل 04:21
musicdl1023 ترتیل کل قرآن با صدای استاد احمد نعینع سوره مبارکه مدثر 05:54
musicdl1023 ترتیل کل قرآن با صدای استاد احمد نعینع سوره مبارکه قیامه 03:40
musicdl1023 ترتیل کل قرآن با صدای استاد احمد نعینع سوره مبارکه انسان 05:40
musicdl1023 ترتیل کل قرآن با صدای استاد احمد نعینع سوره مبارکه مرسلات 04:31
musicdl1023 ترتیل کل قرآن با صدای استاد احمد نعینع سوره مبارکه نبأ 03:56
musicdl1023 ترتیل کل قرآن با صدای استاد احمد نعینع سوره مبارکه نازعات 04:01
musicdl1023 ترتیل کل قرآن با صدای استاد احمد نعینع سوره مبارکه عبس 03:31
musicdl1023 ترتیل کل قرآن با صدای استاد احمد نعینع سوره مبارکه تکویر 02:21
musicdl1023 ترتیل کل قرآن با صدای استاد احمد نعینع سوره مبارکه انفطار 01:50
musicdl1023 ترتیل کل قرآن با صدای استاد احمد نعینع سوره مبارکه مطففین 03:54
musicdl1023 ترتیل کل قرآن با صدای استاد احمد نعینع سوره مبارکه انشقاق 02:31
musicdl1023 ترتیل کل قرآن با صدای استاد احمد نعینع سوره مبارکه بروج 02:21
musicdl1023 ترتیل کل قرآن با صدای استاد احمد نعینع سوره مبارکه طارق 01:31
musicdl1023 ترتیل کل قرآن با صدای استاد احمد نعینع سوره مبارکه اعلی 01:56
musicdl1023 ترتیل کل قرآن با صدای استاد احمد نعینع سوره مبارکه غاشیه 02:03
musicdl1023 ترتیل کل قرآن با صدای استاد احمد نعینع سوره مبارکه فجر 03:12
musicdl1023 ترتیل کل قرآن با صدای استاد احمد نعینع سوره مبارکه بلد 01:56
musicdl1023 ترتیل کل قرآن با صدای استاد احمد نعینع سوره مبارکه شمس 01:23
musicdl1023 ترتیل کل قرآن با صدای استاد احمد نعینع سوره مبارکه لیل 02:03
musicdl1023 ترتیل کل قرآن با صدای استاد احمد نعینع سوره مبارکه ضحی 01:02
musicdl1023 ترتیل کل قرآن با صدای استاد احمد نعینع سوره مبارکه شرح 00:39
musicdl1023 ترتیل کل قرآن با صدای استاد احمد نعینع سوره مبارکه تین 00:48
musicdl1023 ترتیل کل قرآن با صدای استاد احمد نعینع سوره مبارکه علق 01:46
musicdl1023 ترتیل کل قرآن با صدای استاد احمد نعینع سوره مبارکه قدر 00:38
musicdl1023 ترتیل کل قرآن با صدای استاد احمد نعینع سوره مبارکه بینه 02:02
musicdl1023 ترتیل کل قرآن با صدای استاد احمد نعینع سوره مبارکه زلزله 01:03
musicdl1023 ترتیل کل قرآن با صدای استاد احمد نعینع سوره مبارکه عادیات 01:02
musicdl1023 ترتیل کل قرآن با صدای استاد احمد نعینع سوره مبارکه قارعه 01:10
musicdl1023 ترتیل کل قرآن با صدای استاد احمد نعینع سوره مبارکه تکاثر 00:56
musicdl1023 ترتیل کل قرآن با صدای استاد احمد نعینع سوره مبارکه عصر 00:25
musicdl1023 ترتیل کل قرآن با صدای استاد احمد نعینع سوره مبارکه همزه 00:52
musicdl1023 ترتیل کل قرآن با صدای استاد احمد نعینع سوره مبارکه فیل 00:36
musicdl1023 ترتیل کل قرآن با صدای استاد احمد نعینع سوره مبارکه قریش 00:32
musicdl1023 ترتیل کل قرآن با صدای استاد احمد نعینع سوره مبارکه ماعون 00:47
musicdl1023 ترتیل کل قرآن با صدای استاد احمد نعینع سوره مبارکه کوثر 00:20
musicdl1023 ترتیل کل قرآن با صدای استاد احمد نعینع سوره مبارکه کافرون 00:37
musicdl1023 ترتیل کل قرآن با صدای استاد احمد نعینع سوره مبارکه نصر 00:32
musicdl1023 ترتیل کل قرآن با صدای استاد احمد نعینع سوره مبارکه مسد 00:36
musicdl1023 ترتیل کل قرآن با صدای استاد احمد نعینع سوره مبارکه اخلاص (توحید) 00:22
musicdl1023 ترتیل کل قرآن با صدای استاد احمد نعینع سوره مبارکه فلق 00:31
musicdl1023 ترتیل کل قرآن با صدای استاد احمد نعینع سوره مبارکه ناس 00:38
اَللهُمَ صَلِ عَلی مُحَمّد وَ آلِ مُحَمّد و عَجِل فَرَجَهُم

نعینع

دانلود قرائت

قران

با نظرات ارزنده خود ما را یاری کنید (۰)

نظراتی که بصورت خصوصی ارسال می شوند امکان نمایش و پاسخگویی از طرف مدیر را ندارند

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
تجدید کد امنیتی

ابزار هدایت به بالای صفحه